Styret 
 
Styrets arbeide og dokumenter fra styret
 
Styret for 2001/2002 Æresmedlemmer
Funksjon Navn Mail
Leder: Jan Erik Steen jazzerix@online.no
Booking: Børge Soleng borge@linken.com
Regnskap: Trude Hoel <ikke tilgjengelig>
Lydansvarlig: Anders Øgsnes adm@hildringstimen.no
Vara: Wenche Seloter <ikke tilgjengelig>
Valgkomite: Wenche Seloter <ikke tilgjengelig>

Representanter i Stubø's Minnefond: Idar Notøy, Sofus Urke

     
  • Per Henrik Mørk
  • Wenche Seloter
  • Idar Notøy
  • Einar Haavik


Dersom du vil ta kontakt med oss:

Narvik Jazzklubb
Postboks 447
8500 Narvik
jazzklubben@narviknett.no