Øgsnes fortsetter

Narvik Jazzklubbs sterke mann heter fortsatt Anders Øgsnes. Det er klart etter  at hele styret ble gjenvalgt på årsmøtet.
Av JAN ERIK TEIGEN

FORTSATT ANDERS...Øgsnes i spissen for Narvik Jazzklubb. Med seg i styret har  han Isak Gjertsen, Børge Soleng, Alf Sternang, Morten Brochs og Tim Skau.
(Foto: Jan Erik Teigen)

 
 

Øgsnes fortsetter som leder, og får også med seg resten av styret fra i fjor.

«Ro og orden»
Nå lå det heller ikke an til noen form for dramatikk da klubben avholdt sitt årsmøte tirsdag kveld. Om det skyldtes labert oppmøte, veldig gode vafler - eller rett og slett det faktum at jazzklubben har sine saker på stell  - kunne vi spekulert mye i. Men faktum er at klubben har bra økonomi og drives av en entusiastisk om ikke så stor gjeng - preget av en viss ro og orden. 70 betalende medlemmer hadde jazzklubben ved årsskiftet - de fleste støttemedlemmer. 38.000 kroner på bok, betyr også at høstens konserter er høvelig sikret. Det er nemlig ikke særlig lukrativt å arrangere jazzkonserter i Narvik. Vel og merke dersom vi ser bort fra den årlige Romjulsjazzen, som  faktisk sikrer økonomien til jazzklubben det påfølgende året. Overskuddet fra dette arrangementet går blant annet med til kjøp av utstyr som unge jazzmusikere i byen får bruke.

Romjulsjazzen
På årsmøtet ble det uttrykt en viss uro over at klubbens inntekter var så totalt avhengig av ett eneste arangement. Styret vil derfor sette i gang et arbeid for å sikre klubben flere økonomiske ben å stå på. Romjulsjazzen 1999 ble også diskutert. Jazzklubben er svært fornøyd med det samarbeidet den i  flere år har hatt med Grand Hotel, og vil gjerne fortsette å arrangere Romjulsjazzen der. Problemet i år blir om hotellet er ferdig med utbyggingen sin i tide. I tilfelle dette ikke skjer må Narvik Jazzklubb se seg om etter alternative lokaler; men kun for årets arrangement ble det understreket.

Hot Club...
Når det gjelder konsertprogrammet for høsten, så er dette ikke helt ferdig ennå. Det som likevel er klart er at Hot Club de Norvege kommer til byen i september. Det samme gjør Ernst Wiggo Sandbakk  og hans Sympathy Orchestra. Noe mer usikkert er det fremdeles med Susanne Fuhr og Sissel Endresen/Bugge Wesseltoft. I tillegg står flere bra navn på lista det jobbes ut fra. Fremover vil bringe den endelige konsertlista så snart denne foreligger.
Også jazzfolket i Norge skal markere atvi går inn i et nytt årtusen. I den forbindelse har Norsk Kulturråd stilt til disposisjon penger til innkjøp av en del bestillingsverk. Narvik Jazzklubb har i samarbeid med Vinterfestuka og Nordnorsk Jazzsenter meldt sin interesse for å få et bestillingsverk oppført under VU i 2000. Avgjørelsen blir fattet i august.
Sist, men ikke minst - så har klubben fått mye skryt for sine websider. Under valget ble Tim Skau gitt spesielt ansvar for å følge opp disse. I tillegg til de herrer som figurerer på vedlagte bilde, utgjør Wenche Seloter varalista og valgkomitéen - mens Sofus Urke og Idar Notøy er klubbens representanter i Stubø-fondet.