Grand Royal Hotel 7.5.1997 kl. 20.00

 

Saksliste

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder, sekretær og 2 representanter til underskrivning av protokoll
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Åpen diskusjon - Klubben og musikkens ve og vel i Narvik
  1. Valg

På valg:

  1. Eventuelt