Årsmelding for Narvik Jazzklubb

1998

Innhold

 

Styret for Narvik Jazzklubb har i 1998 vært:

 

Varamedlemmer har vært:

Representanter i Stubøfondet

Valgkomite

 

1. Generelt om Jazzklubbdriften i året som har gått

Det har vært et relativt hektisk år for jazzklubben, og til tross for lite forhåndsplanlagte arrangementer, har sesongen gått meget bra.

"Det har, med unntak av Alf - vært kun aktive musikere - og bare gutter - i styret, og vi føler at vi har litt lite SOSIAL aktivitet som vi ønsker å gjøre noe med." Denne kommentaren lar vi stå nøyaktig som den stod i forrige årsmelding. Vi må bli flinkere. Flere må komme initiativer til sosialaktiviteter.

Vi har en uforandret avtale med Grand fram til 31.5.99. Avtalen er går i korte trekk ut på at Jazzklubben dekker honorar/lyd og selv står for jobbing i døra, Mens Grand på sin side står for kost/losji for artistene og dekker 50% av annonsekostnader.. Vi har hatt møter med Grand hvor vi er kommet til felles formuleringer av detaljer som har vært uklare. Det har vært et godt samarbeid, og Grand skal ha ros for sin vilje til å vise fleksibilitet, da siste halvårs arrangementer overhodet ikke har falt på avtalte ukedager. Vi har faktisk funnet ut at Søndag ikke er så verst konsertdag…

Det har i løpet av året blitt holdt færre styremøter enn tidligere. Dette kommer av at Internett for fult har gjort sitt inntog. Alle styremedlemmer er på nett, og denne møteformen har krevd mindre samlede møter. Vi føler at vi i stor grad har et forum som fungerer, og vi er stort sett uavhengige av at folk er til stede til gitte tidspunkter – man får uttalt seg i alle fall. Leden føler imidlertid at denne formen for møtevirksomhet krever litt mer disiplin fra hver enkelt. Det blir ofte litt for lett å la være å gi uttalelser på ting hvor man ønsker ideer og impulser fra andre.

 

2. Jazzklubbens konserter i 1998.

Artist

Dato

Publ

Ut

Inn

B.pris

Kommentar

MidtTroms Storband

11.1

 

 

 

 

Mangler data

Narvik Tradband

19.2

 

 

 

 

 

Arild Andersen trio

8.3

70

12000

7000

100

MEGET bra konsert. VU-stiftelsen stod som økonomisk arrangør

Sluk

31.3

4!

6000

280

70

Tabbe å ha konsert rett før påske. Bra musikalsk sett. Gutta gav det de hadde

Ove Bjørken Kvartett

23.4

40

6000

 

 

Meget stemningsfullt. Ernst-Wiggo og Jan Gunnar Hoff bidrog ikke minst til dette

The Real Thing

16.5

 

 

 

 

Tja… Vi får se…

Sommerjazz – Soleng kvint. med Peter Axelsson

3.7

70

1000

0

0

Fri inngang. Trivelig happening som vi må prøve å få gjentatt

Steinar Kjeldsen Kvartett

5.11

45

6000

2000

50/60

Bra stemning. OT gav litt ris for lokale/betjening

Romjulsjazz

30.12

600

ca15000

74750

150

Se eget avsnitt

Der var planlagt "RallarJazz" i Vinterfestuka, men denne ble avlyst. Kommer sterkere til neste år.

3. Jazzklubbens økonomi.

Det er som vanlig RomjulsJazzen som "subsidierer" våre arrangementer. Vi må se om vi ikke greier å gjøre noe med dette. Alf Sternang fører pennen i regnskapet. Se vedlagte regnskap for detaljer. Økonomien er bra i klubben, og vi føler nå at vi har fått en fot innenfor døra til Norsk musikkråd, noe som motiverer oss sterkt.

Med det sterke bidraget fra Romjulsjazzen, begynner Jazzklubben å nærme seg omsetning i 100.000-klassen. Vi føler derfor et større ansvar for å få orden på ting. Vi har derfor gått til anskaffelse av Guru Office regnskapsprogram, som Alf har kjørt i gang hos seg. Han har imidlertid hatt startvansker av teknisk art.

Med Grands utbygging ser vi for oss enda bedre økonomi i fbm. Romjulsjazzen. Vi føler at vi bruker disse inntektene riktig idet vi "pløyer" dem tilbake i musikkmiljøet på flere måter:

4. Årets romjulsjazz.

Da vi diskuterte ideen om en Romjulsjazz med musikk på flere scener og "åpent hus", ante vi at vi satt på en god ide. Å se dette satt ut i livet med den suksessen som det faktisk ble, var meget tilfredsstillende. Vi opplevde også at vi surfet på suksessen i et par-tre måneder etterpå i form av godt fremmøte på konsertene.

Vi kjørte musikk på tre scener: Kroa, Kjelleren og "By the Bar". By the bar var satt opp som en intim "Ad hoc-scene". Entertainere av forskjellige kategorien satte imidlertid meget stor pris på dette, og stemningen var til tider helt fantastisk. I motsetning til tidligere satte vi opp relativt lang spilletid på hvert band. 45 min i utgangspunktet. Det varierte litt på overholdelsene av dette…

Programmet var et lite puslespill, da størrelsen på kro-scena bestemte hvem som måtte spille der, samtidig som at enkelte spilte i flere band. Avviklingen gikk imidlertid utmerket, og programmet så slik ut:

Kroa

Kjelleren

By the bar

Narvik Tradband

Brochs Big Brazz Band (Morten Brochs & Co)

 

 

 

Åpen Scene

Descarga (Tim Skau, Paul Steinar Samuelsen, Anders Øgsnes)

Lost’n Found (Hans Seines, Ståle Herving, Egil Røger, osv)

Lamvik Sollie/Tor Nergaard’s Jazzprosjekt

Home at Last

Børge Soleng Sekstett featuring Jørn Øien

Tangle Edge

 

Jam

 

Antall besøkende var i år ca 600 personer. Fremdeles måtte vi avvise masse folk som kom på dørene. Vi erfarte nok på den måten at forhåndssalg nok skapte like mange problemer som det løste.

Sangvirkelaget stod for vaktholdet, og tok nok flere støyter enn de var forberedt på, men viste fantastisk samarbeidsvilje, og er med til neste år også.

I etterkant av Romjulsjazzen satte Jazzklubben, Grand og Sangvirkelaget seg ned og evaluerte evenementet. Der ble pusset litt på samarbeidsavtalen som ble laget i forkant, og vi føler oss godt rustet til årets arrangement.

Grand bygger ut i disse dager, så vi venter at årets Romjulsjazz kan bli enda større. Grand har signalisert at de ønsker å selge arrangementet ut av byen med overnattinger og Romjulsjazzbilletter i en pakke.

5. Klubbens utstyr og eiendeler

Klubben fikk på nytt (3. År på rad) tilskudd fra musikkverkstedordningen. Årets tilskudd var på 18000,- og skulle dekke 75% av innkjøpet av en ny mikser. Ing. Firma Sneve brukte gunstig innkjøpsavtale og skaffet oss en 32-kanals Mackie. Jazzklubben og Sneve har felles interesser. Han ønsker å bruke mikseren, og vi ønsker å låne det vi mangler av ham. Vi har derfor laget en gjensidig disposisjonsavtale som inneholder klausul om lagring og vedlikehold samt gjenlånsavtale som begge parter nyter godt av.

I søknaden for 1999 bad vi om penger til fulltonekasser. Vi ønsket å benytte det gode samarbeidet som avtalen med Sneve har gitt oss, for på denne måten å få oss rimelig og bra utstyr.

I skrivende stund kan jeg nevne at dette tilskuddet også kom på plass og jazzklubben er pr i dag, den 14.6.1999 eier av:

Jazzklubben har ingen materialforvalter, men vår avtale med Sneve gir oss dette da vedlikehold/lagring betales med disposisjon av utstyret.

Neste års søknad blir penger til gode pianomikrofoner og en høykvalitets effektmaskin.

6. Jazzklubben på nett og i avisene.

I 1997 fikk Jazzklubben seg websider. Disse er godt besøkt, og er nok den beste plassen for å holde seg oppdatert på klubbens aktiviteter. Vi legger ut program, forhåndsomtaler og konsertanmeldelser. I tillegg har vi en nyhetstjeneste på førstesiden som forteller folk om aktiviteten i umiddelbar fremtid.

Sidene skal i fremtiden ha en egen redaktør. Det er Tim Skau, som for øvrig har stått for det meste av lay-out som skal gjøre denne jobben, som vil bestå av å legge ut forhåndsomtaler, scanning av bilder til dette, samt å holde en dialog med avisene, hvor han skaffer seg artikler som er trykket i avisene, for lagring i jazzklubbens eget elektroniske arkiv.

Det viser seg at pressen i byen er meget velvillige når vi kommer med stoffet på digital form. Dette gjør jobben for dem lettere. Nesten alle "forsendelser" har gått uavkortet inn i avisene. Dette må vi fortsette å følge opp. Tim har altså ønsket jobben, og fått den.

Pressen har uten unntak gitt jazzklubben skryt. Der har til og med vært skryt i dagens telefon OG på lederplass i Fremover! Det viser at vi gjør rette ting. Publikumstallene er imidlertid ikke helt der vi ønsker det, så det hjelper ikke med god omtale i etterkant av arrangementene vi må bli flinkere å markedsføre.

Etter at Jan Erik Teigen startet som "kultur-sjef" i Fremover, har han også tatt fatt i Narviks kulturoperatører, hvor han lager portretter av byens fremtredende kulturister, og det er med glede å nevne at hele 4 av totalt 7 portretter faktisk er fra det sittende Jazzklubbstyret. Det sier mye om jazzklubbens kulturmedvirkning i byen.

7. Bandsmia.

Bandsmia fødsel ble påbegynt i 1995, og har etter den tid hatt en meget brokete oppvekst. Vi hadde ny bandsmie planlagt i januar -98, men da "åstedet", Tysfjord Turistsenter brant ned, gikk også dette årets bandsmie i vasken.

Det har vært gjort en GOD del jobbing med prosjektet, og vi akter IKKE å gi opp. Vi har underveis stiftet gode bekejntskaper - bl.a. Geir Skogvod - meget positiv daglig leder av Tysfjord turistsenter, og ikke minst Johannes Formanowski - Troilltampens nye "far", og medlem av Norsk viseforums styre.

Sammen mener vi å få til et konsept med sommerskole i "band", med kulminasjon i Troilltampens konserter i framtida. Intensjonene er der, og de er gode. Narvik Jazzklubb's rolle i dette samarbeidet vil være å ha ansvar for seminardelen i dette.

Bandsmia 99 ser faktisk ut til å bli realitet. Tim og Anders, sammen med Paul Steinar Samuelsen fra Fauske ser på mulighetene for å kjøre seminar med Latin-Amerikansk musikk under Troilltampen 99. Vi må ha et større navn med oss, og det jobbes med dette i skrivende stund.

Vi ønsker oss lykke til!

14.6.98

For Styret

Anders Øgsnes