Kjersti StubÝ

Med sin arvelige belastning var det kanskje ikke unaturlig at Kjersti Stubø allerede i ung alder utmerket seg som et jazzvokaltalent utenom det vanlige. Fra de første jazzklubbopptredener i Narvik sammen med sin far og andre lokale musikere, gikk veien raskt videre til andre og større oppdrag. Flere NRK-opptredener, turneer og konserter, gjorde at hun begynte sine studier på jazzlinja med større ballast og erfaring enn de fleste.

Allerede i studietiden etablerte hun sitt eget Kjersti Stubø Band med musikere i den absolutte nasjonale elite. Med Tore Brunborg-sax, Vigleik Soraas-piano, Odd-Magne Gridseth-bass og Ernst Wiggo Sandbakk –trommer, i tillegg til Kjersti selv, var dette utvilsomt et band med store kvaliteter.

Som medlem i Kvitretten ble det plateinnspilling, turneer, festivaljobber og NRK-jobber, og dette var et av de mer grensprengende og særegne innslag i norsk jazz det siste tiåret.

Kjersti er også et sentralt medlem i Ofotr-bandet til Ernst Wiggo Sandbakk.

I tillegg til disse konstellasjonene har Kjersti Stubø spilt med en rekke andre prominente folk, der Doug Raney og Bernt Rosengren er noen eksempler.